top of page

Lämpökuvantaminen

Thermal imaging of a dog.jpg

Lämpökuvantamismenetelmien kehittäminen vauvojen, pienten lapsipotilaiden sekä eläinten tunnetilojen mittaamiseen, kivun havaitsemiseen ja hyvinvoinnin arviointiin

Lämpökuvantaminen on teknologia, jossa mitataan lämpökameran avulla erilaisten pintojen lämpötilajakaumaa matkan päästä. Sillä on jo useita vakiintuneita käytännön sovelluksia muun muassa tulipalojen sammutustyössä, kadonneiden etsinnöissä sekä lääketieteellisissä ja eläinlääketieteellisissä esitutkimuksissa.

 

Lämpökuvantamiseen sisältyy myös huomattavia tulevaisuuden mahdollisuuksia, muun muassa uusien menetelmien kehittämiseksi aivotoiminnasta kertovien pintalämpötilamuutosten seurantaan. Nämä pienet muutokset ovat epäsuoraa seurausta useista fysiologisista prosesseista, muun muassa tunnetilojen muutosten yhteydessä tapahtuvista autonomisen hermoston toiminnan muutoksista.

Sitten kun tällaisia mittausmenetelmiä on tulevaisuudessa kehitetty, ne tulevat antamaan tietoa puhekyvyttömien ihmispotilaiden kuten keskosvauvojen sekä erilaisten eläinten tunnetiloista, kertomaan mitkä yksilöt potevat kroonista kipua ja tarvitsevat siihen hoitoa, ja parantamaan hyvinvoinnin arviointia. Tällaisia mittausmenetelmiä ei ole vielä olemassa, mutta niiden kehittämisessä otetut ensi askeleet ovat osoittaneet, että niitä on täysin mahdollista kehittää tulevaisuudessa. Me ja joukko muita eri puolilla maailmaa teemme nyt töitä sen eteen, että tuo tulevaisuus voitaisiin saavuttaa mahdollisimman pian.

Tämä tulee kuitenkin olemaan huomattavasti haastavampi kehitysprosessi kuin ne, joiden tuloksena ovat syntyneet nykyisin käytettävissä olevat lääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset lämpökuvantamismenetelmät, joita käytetään muun muassa rintasyövän ja niveltulehdusten havaitsemisessa. Tunnetilat ovat monimutkaisten prosessien tulosta, johon liittyy useita samanaikaisia tapahtumasarjoja aivoissa. Niiden aiheuttamat pintalämpötilamuutokset ovat pieniä, ja näihin samoihin pintalämpötiloihin vaikuttavat samanaikaisesti myös useat kymmenet muut tekijät, kuten elimistön lämmönsäätelyjärjestelmät, vuorokausirytmi ja äskettäinen liikunta tai muu fyysinen rasitus.
 

Tunnetilojen mittausmenetelmien ja kipukokemusten havaitsemismenetelmien kehittäminen tulevaisuudessa tulee myös edellyttämään pitkälle kehittyneitä analyysimenetelmiä, täsmällisiä kuvantamisprotokollia ja uusien ohjelmistojen kehittämistä. Myös nämä ovat tekemämme kehitystyön ytimessä.

bottom of page