top of page

Toiminta

Comms team and Maija.jpg

Kuvassa on meneillään tiedesarjakuviemme palaveri. Maija Karala (oikealla) esittelee uusimpia piirroksiaan viestintätiimille: vasemmalta Helena Telkänranta, Matleena Lappalainen ja Taina Tengvall.

Tavoitteemme on tuoda tieteellinen tieto kaikkien eläimistä kiinnostuneiden ulottuville: harrastajien, ammattilaisten ja organisaatioiden.

Miten?

Kehitämme uusia tapoja käyttää nykyajan medioita keinoina tuoda tieteellistä tietoa kaikkien ulottuville innostavalla, helppotajuisella tavalla. Useimmat kehittämistämme tuotteista keskittyvät visuaaliseen ja interaktiiviseen mediaan: peleihin, tiedesarjakuviin ja muuhun verkkosisältöön. Lisäksi tuotamme uutta sisältöä perinteisemmän median keinoin, kuten dokumenttielokuvia ja kirjoja.

 

Tieteellisen tiedon lisäämiseksi teemme myös omaa tutkimustyötä. Käynnistämämme projektit toteutetaan yhteistyössä yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa. Tutkimusaiheet valitaan siten, että niillä on merkittävästi annettavaa eläinten hyvinvoinnin parantamiselle, esimerkiksi uusien menetelmien kehittäminen eläinten tunteiden ja hyvinvoinnin mittaamiseen.

Olemme sitoutuneet jakamaan paikkansapitävää tietoa, joka perustuu ajantasaiseen tieteelliseen tietoon. Omassa tutkimustyössämme olemme sitoutuneet eläinystävällisten tutkimusmenetelmien käyttöön.

Miksi?

Tiede tietää nykyään eläinten kokemusmaailmasta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Monien eläinten tunteet ovat osoittautuneet voimakkaammiksi ja vivahteikkaammiksi kuin ennen uskottiin. Uusi tutkimustieto valottaa myös eri lajien älykkyystasoja, sitä mikä eläimiä motivoi sekä miten niiden käyttäytymiseen voi vaikuttaa eläinystävällisin menetelmin.

 

Tiedon karttuminen on myös tuonut näkyviin merkittävää potentiaalia eläinten olojen parantamiseen ruoantuotannossa, laboratoriossa ja muussa ammattimaisessa käytössä, mukaanlukien uutta tietoa siitä, mitkä asiat merkitsevät eläimille eniten.

Silti vain pieni murto-osa uudesta tiedosta on päässyt suuren yleisön ulottuville - tai edes niiden ulottuville, jotka ovat työkseen tekemisissä eläinten kanssa. Tähän me pyrimme omalta osaltamme tuomaan muutosta.

Ajantasainen tieteellinen tieto avaa uusia, kiehtovia näkymiä, jotka laajentavat maailmankuvaamme. Tiedosta on käytännön hyötyäkin niille, jotka ovat omakohtaisesti tekemisissä eläinten kanssa kotonaan, harrastuksissaan tai ammatissaan. Tieteellisen tiedon parempi saatavuus edistää myös osaltaan rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.

bottom of page