top of page

Lehmän silmin. Lypsykarjan hyvinvoinnin oppimisympäristö

Kuva: Teatime Research Oy

EU EIP flag and slogan - Finnish.jpg

Yhteistyössä virtuaalitodellisuusstudio Teatime Researchin, eläinten hyvinvoinnin asiantuntija- ja auditointiyritys Armenta Benessin, useiden suomalaisten maitotilojen sekä muiden kumppenien kanssa kehitämme virtuaalista oppimisympäristöä ammatilliseen koulutukseen ja täydennyskoulutukseen. Projektin rahoittaa EU:n European Innovation Partnerships (EIP) -järjestelmä 100 % rahoitusosuudella. Rahoitusta hallinnoi Suomessa Hämeen ELY-keskus.

Virtuaalisessa oppimisympäristössä käyttäjä pääsee tutkimaan erilaisia navettaratkaisuja ja saa ajantasaista, tieteeseen perustuvaa tietoa eläinten terveyteen, hyvinvointiin ja maidontuotantoon vaikuttavista tekijöistä. Käyttäjä pääsee myös kokeilemaan erilaisia muutoksia navettaympäristöihin ja saa tietoa niiden vaikutuksista eläimiin. ​Projektin tavoitteena on edistää lypsylehmien, hiehojen ja vasikoiden hyvinvointia tarjoamalla tuottajille ja muille alan ammattilaisille helppo ja havainnollinen pääsy ajantasaiseen tieteelliseen tietoon. Vuosien 2022 ja 2023 aikana suunnittelemme, kehitämme ja tuotamme uudenlaisen virtuaalisen oppimisympäristön, jossa tulevat yhdistymään korkea visuaalinen ja immersiivinen laatu sekä ajantasainen, yksityiskohtainen tutkittu tieto. Vuonna 2024 tämä oppimisympäristö tuodaan suomalaisen lypsykarjasektorin käyttöön maksuttomana. ​Virtuaalisesta oppimisympäristöstä tulevat hyötymään etenkin maidontuottajat, lomittajat, neuvojat, tarkastajat, eläinlääkärit ja maatalousoppilaitokset.

Hankkeen kuulumisia syksyllä 2023

Olemme mukana KoneAgria-messuilla 12.10.2023. Osastollamme on tilaisuus katsoa VR-laseilla muutamia näytteitä virtuaalisista navetoista.

Kaikki kuvaukset on nyt saatu valmiiksi. Oppimisympäristöä on kuvattu yhteensä kymmenellä suomalaisella maitotilalla. Parhaillaan suunnittelemme oppimisympäristön rakennetta ja koodausprosessia. Virtuaalisen oppimisympäristön rakentaminen, yksityiskohtien suunnittelu ja koodaaminen tapahtuvat syksyn ja talven aikana. Samaan aikaan alamme suunnitella yhdessä oppimisympäristön sijoituspaikkojen kanssa yksityiskohtia , miten tuomme sen koko suomalaisen maitosektorin ulottuville, kun se valmistuu vuoden 2024 alkupuoliskolla.

bottom of page