top of page

Tutkimus

tiikeri ilman mittauspisteitä.jpg

Lämpökuva tiikeristä Korkeasaaren eläintarhassa, otettu käynnissä olevan tutkimusprojektimme aikana. Tässä kuvassa värit symboloivat eri lämpötilavyöhykkeitä, mutta vertaa sitä alla olevaan kuvaan...

tiikeri mittauspisteillä.jpg

Tunteenmittausmenetelmien kehittämisessä keskeistä on numerotieto. Tässä on sama lämpökuva, jossa on yksinkertaistettu esimerkki lämpötiloista numeroina. Ne antavat tarkempaa tietoa kuin värilliset vyöhykkeet.

Tutkimusosastomme Arador Health Science suunnittelee ja toteuttaa tutkimushankkeita, joiden tavoitteena on tuoda merkittäviä parannuksia eläinten hyvinvointiin.

Keskitymme tutkimusaloihin jotka ovat varhaisella, innovatiivisella asteella ja joissa tarvitaan paljon perustutkimusta, ennen kuin päästään käytännön sovelluksiin.

Pääosa tutkimustyöstämme palvelee lämpökuvantamismenetelmien kehittämistä tunteiden mittaamiseen. Hanke on laaja ja alkuvaiheessaan: kuluu vielä vuosia, ennen kuin menetelmät on kehitetty ja validoitu valmiiksi. Menetelmistä tulevat hyötymään eläinalojen ammattilaiset mm. maataloudessa, eläintarhoissa, hevosharrastuksessa ja eläinlääketieteessä. Lue lisää

Lisäksi tutkimme, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten kykyyn havaita ja ymmärtää eläinten tunnetiloja. Tulokset tulevat olemaan hyödyksi opetuksen suunnittelussa kouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Lue lisää

Nykyiset projektit 
 

Arador in yksi osallistujista kansainvälisessä PIGWEB-tutkimuskonsortiossa, jossa on 16 tutkimusorganisaatiota yhdeksästä maasta. Konsortio tekee ja edistää tutkimusta kestävän kehityksen toteutumisen lisäämiseksi sianlihantuotannossa. Konsortion rahoittaja on EU:n Horizon 2020 -ohjelma. Aradorin roolina on kouluttaa yliopistotutkijoita tekemään lämpökuvantamista hyödyntävää perustutkimusta, joka palvelee myöhempää menetelmien kehittämistä stressin mittaamiseen, sairauksien havaitsemiseen ja muihin intensiivisen sianlihantuotannon ongelmien seurantaan.

 

Arador tekee yhteistyötä Helsingin yliopistossa toimivan Tunnetiede-tutkimusryhmän ja  Korkeasaaren eläintarhan kanssa tutkimushankkeessa, jonka rahoittaja on Koneen säätiö. Koordinoimme hankkeen sitä osaa, jossa kartoitetaan tunnetiloihin liittyviä pintalämpötilailmöitä tietyillä eläinlajeilla. Tutkimus tulee palvelemaan myöhempää menetelmien kehittämistä näiden eläinten stressitason ja hyvinvoinnin mittaamiseen eläintarhoissa. Tutkimushanke keskittyy enimmäkseen uhanalaisiin lajeihin ja alalajeihin: mukana ovat mm. amurintiikeri, aasianleijona, lumileopardi, metsäpeura ja visentti. Lisäksi tutkimusta tehdään yhteistyössä Korkeasaaren Villieläinsairaalan kanssa sinne tuoduilla eläinpotilailla. Toinen tutkimuksen osio on Aradorin aloitteesta käynnistetty, ja käytännön toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Aradorin avustuksella. Siinä tutkitaan, mitkä tekijät myötävaikuttavat siihen, että jotkut ihmiset osaavat havaita ja ymmärtää eläinten tunnetiloja paremmin kuin toiset.
 

Aradorin muita yhteistyökumppaneita ovat Eläinlääkäriasema Askel ja Cypis-tallin. Yhteistyön aiheena on tutkimusprojekti, jossa kehitetään tulevaisuuden uusia menetelmiä eläinten tunnetilojen ja hyvinvoinnin mittaamiseen sekä kiputilojen havaitsemiseen, jotta entistä useampi eläin saisi tarvitsemansa hoidon.

bottom of page