top of page

Tunteentunnistus

Tutkimusta ihmisten tunteenhavaitsemiskykyyn vaikuttavista tekijöistä

Kun näemme eläimen, miksi jotkut meistä ovat toisia taitavampia ymmärtämään, kokeeko eläin sillä hetkellä tunteita - ja tukitsemaan oikein, mitä tunteita se kokee?

 

Tätä kysymystä on tutkittu vasta vähän, vaikka se on yksi niistä seikoista, jotka ratkaisevat, miten eläimiä pidetään käytännössä. Eläinten eri puolilla maailmaa tällä hetkellä kokemasta kivusta ja pelosta vain pieni murto-osa johtuu siitä, että joku haluaa niiden kärsivän. Valtaosassa tapauksista on kyse siitä, että näiden eläinten kanssa tekemisissä olevat ihmiset eivät tiedä, että eläinten pito-olosuhteet tai käsittelymenetelmät aiheuttavat niille kärsimystä. Vastaavasti eläinten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävät pito-olosuhteet ja käsittelymenetelmät saavuttavat tavoitteensa onnistuneimmin silloin, kun niiden käyttäjällä on myös taito arvioida, mitä eläimet kunakin hetkenä tuntevat.

Ihmisten kykyyn ymmärtää eläinten tunteita vaikuttavat monet eri tekijät. Niiden nykyistä parempi tuntemus tulee tarjoamaan eväitä myös siihen, miten näitä kykyjä voi kehittää. Tällaisesta tiedosta voi koitua merkittävää hyötyä eläimiin littyvissä ammateissa sekä koulutuksessa, alakouluista aina ammatilliseen koulutukseen asti.
 

bottom of page